• 25/02/2011
  • Tin công ty

Thông báo phát hành Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ

Ngày 01/03/2010 Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà chính thức phát hành phần mềm quản lý đào tạo trong các trường ĐH, CĐ và THCN theo học chế niên chế và tín chỉ phiên bản 2010.01, đây là phiên bản đầy đủ và hoàn thiện, hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ so với các phiên bản trước kia

Thông báo phát hành Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ
Ngày 01/03/2010 Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà chính thức phát hành phần mềm quản lý đào tạo trong các trường ĐH, CĐ và THCN theo học chế niên chế và tín chỉ phiên bản 2010.01, đây là phiên bản đầy đủ và hoàn thiện, hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ so với các phiên bản trước kia
Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà trân trọng thông báo:
Ngày 01/03/2010 Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà chính thức phát hành phần mềm quản lý đào tạo trong các trường ĐH, CĐ và THCN theo học chế niên chế và tín chỉ phiên bản 2010.01, đây là phiên bản đầy đủ và hoàn thiện, hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ so với các phiên bản trước kia

Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy chế:

Quy chế 25:   Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
Quy chế 43:   đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD&ĐT về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Quy chế 40/2007/QĐ-BGD&ĐT:   Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 42/2007/QĐ-BGD&ĐT:   Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 36/2007/QĐ-BGD&ĐT:   Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học

Phân mềm EduMng quản lý toàn diện quá trình đào tạo trong một trường ĐH, CĐ và THCN

Dưới đây là tóm tắt các chức năng của các phân hệ có trong phần mềm:

1. Phân hệ Lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu
1.1. Xây dựng chương trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo / kế hoạch đào tạo

·  Xây dựng chương trình đào tạo khung cho các ngành, các khóa học và hệ đào tạo
· Phân bố chương trình đào tạo đến từng học kỳ cho các ngành, các khóa học và các hệ đào tạo
· Lập kế hoạch đào tạo tổng thể toàn trường và chi tiết cho các ngành, các khóa học, các lớp niên chế và các lớp tín chỉ
· Cho phép thiết lập các ràng buộc về các điều kiện học như: điều kiện tiên quyết, học trước, học song hành, thay thế học phần, thiết lập các nhóm học phần tự chọn hoặc bắt buộc.
· Quản lý số liệu sinh viên của các ngành học, sinh viên đăng ký học ngành khác để làm căn cứ giúp phòng đào tạo bố trí kế hoạch đào tạo, mở lớp
· Xây dựng kế hoạch mở lớp, tạo tự động các lớp tín chỉ theo nhu cầu học tập
· Lập kế hoạch giảng dạy các lớp tín chỉ
· Phân công giảng dạy các môn học của các lớp niên chế và các lớp tín chỉ
· Phân bổ giảng đường trước hoặc tự động xếp giảng đường khi xếp TKB tự động
· Quản lý việc đăng ký học các lớp tín chỉ của sinh viên, cho phép đăng ký bổ sung và rút bớt học phần đã đăng ký sau khi đã đăng ký qua mạng Internet

1.2. Xếp thời khóa biểu
· Cho phép xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập cả năm học của toàn trường
· Cho phép xây dựng kế hoạch chi tiết môn học, phân bổ giáo viên, phòng học cho các lớp
· Hỗ trợ xếp TKB tự động theo các ràng buộc được xác định từ trước (theo giáo viên, hội trường, theo môn học và các ràng buộc khác)
· Hỗ trợ xếp TKB thủ công và tinh chỉnh thời khóa biểu bằng các thao tác kéo thả chuột, sao chép, cắt, dán, di chuyển tiết, đổi giáo viên, đổi hội trường,… trên lưới thời khóa biểu
· Cho phép in giấy báo giảng dạy cho các bộ môn, in sổ bàn giao giấy báo giảng, in thời khóa biểu cho các lớp, giáo viên, bộ môn
· In các mẫu báo cáo khác phục vụ công tác quản lý
· Cho phép kết xuất Thời khóa biểu sang HTML để tra cứu trực tiếp trên mạng

2. Phân hệ lập kế hoạch và xếp lịch thi
· Xây dựng kế hoạch thi cho các lớp niên chế
· Xây dựng kế hoạch thi theo các môn học sinh viên đã đăng ký học trong kỳ, sinh viên thi lại, thi nâng điểm,…
· Phân chi nhóm thi, ca thi, số đợt thi theo các môn
· Phân bổ phòng thi
· Nhập các điều kiện để xếp lịch thi
· Xếp tự động lịch thi theo các trường hợp: xếp sơ bộ, xếp tổng thể, xếp ngày thi, giờ thi và xếp hội trường thi
· Hỗ trợ tinh chỉnh lịch thi
· Cho phép tổng hợp và in lịch thi theo bộ môn, theo môn, theo hội trường, theo ngày,…

3. Phân hệ tổ chức và quản lý thi
· Lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bỏ học tập, chưa đóng học phí
· Tạo các nhóm thi theo các môn thi, lớp thi
· Phân bổ phòng thi
· Lập danh sách thi theo phòng thi, lập số báo danh
· Cập nhật tình trạng thi
· Đóng túi bài thi, lập số phách, hồi phách
· In danh sách phòng thi, danh sách phách
· Nhập điểm
· Ghép điểm và chuyển điểm vào bảng dữ liệu điểm của sinh viên
· Thống kê kết quả thi, in kết quả thi theo phòng thi, theo lớp môn thi

4. Phân hệ quản lý sinh viên
4.1. Quản lý sinh viên nhập trường

· Nhập dữ liệu từ các tệp kết qảu tuyển sinh vào phần mềm
· Nhập học sinh viên khóa mới từ nhiều bàn khác nhau
· Phân lớp sinh viên tự động theo ngành tuyển sinh
· Lập mã sinh viên theo quyết định số 58 cuả bộ GD&ĐT
· Cập nhật ảnh sinh viên và In thẻ sinh viên

4.2. Quản lý hồ sơ sinh viên
· Tổ chức và quản lý danh sách sinh viên theo khoa, ngành, chuyên ngành, lớp hành chính
· Cập nhật và In hồ sơ sinh viên theo mẫu hồ sơ trong quyết định sô 58 của Bộ GD&ĐT
· Quản lý các đối tượng chính sách, đối tượng trợ cấp
· Cập nhật thông tin về hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội của sinh viên
· Cập nhật thông tin về nơi ở của sinh viên bao gồm nội trú, ngoại trú.
· Tìm kiếm thông tin sinh viên theo nhiều tiêu chí khác nhau
· Thống kê số liệu sinh viên theo các mẫu trong quyết định số 58 của Bộ GD&ĐT

4.3. Quản lý rèn luyện, khen thưởng và kỷ luật
· Cập nhật điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ
· Cập nhật khen thưởng và kỷ luật sinh viên
· Tổng hợp điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học và toàn khóa học
· Xét danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể hoàn toàn tự động.

5. Phân hệ quản lý kết quả học tập
· Cho phép cập nhật điểm thành phần theo phòng thi, lớp tín chỉ, theo lớp môn học
· Cập nhật điểm các lần thi theo phòng thi, lớp tín chỉ
· Tự động xếp loại theo điểm chữ: A, B, C, D, F
· Tự động tổng hợp điểm học kỳ thi lần 1 và điểm cao nhất, chuyển điểm sang thang điểm 4
· Tổng hợp điểm tích lũy, xếp hạng học lực, xếp hạng năm đào tạo
· Tổng hợp sinh viên phải thi lại, phải học lại
· Xem và in bảng điểm chi tiết của sinh viên, của lớp
· Xét thôi học, ngừng học, bảo lưu
· Xét điều kiện được làm luận văn, thi tốt nghiệp theo các tiêu chí do người sử dụng nhập vào
· Xét tốt nghiệp cho sinh viên
· Cập nhật điểm thi tốt nghiệp các môn thi điều kiện, môn thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, điểm luận văn, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp
· Xếp hạng tốt nghiệp và đưa ra danh sách sinh viên tốt nghiệp
· Chuyển dữ liệu cho phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ để in và cấp bằng tốt nghiệp

6. Phân hệ quản lý học phí, học bổng
6.1. Quản lý học phí

· Hỗ trợ lập danh sách miễn giảm học phí theo đối tượng chính sách: danh sách sinh viên miễn giảm học phí sẽ tự động được xác định dựa trên các tiêu chí do người sử dụng quy định
· Định nghĩa mức học phí và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học
· Định nghĩa mức học phí theo tín chỉ, theo môn học
· Viết biên lai thu tiền học phí và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học
· In biên lai thu tiền và các khoản thu khác
· In sổ biên lai thu theo giai đoạn, tháng, kỳ, năm
· Thống kê sinh viên còn nợ học phí
· In các báo cáo thống kê về các khoản thu phục vụ cho công tác quản lý
6.2  Quản lý học bổng
· Lập danh sách sinh viên hưởng trợ cấp
· Quản lý các quỹ học bổng, phân bổ quỹ học bổng theo năm học và học kỳ tới các khóa học, hệ đào tạo và các ngành
· Phân loại học bổng theo đối tượng, theo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên
· Xét sinh viên được hưởng học bổng trợ cấp và học bổng khuyến khích học tập
· Viết biên lai chi học bổng, chi tiền trợ cấp cho sinh viên và in biên lai
· In chi tiết, tổng hợp các khoản chi học bổng và các khoản chi khác
7. Phân hệ đăng ký học, đăng ký thi trực tuyến, tra cứu thông tin về kết quả học tập, rèn luyện
· Cho phép đăng ký theo 2 giai đoạn: đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung
· Hệ thống đăng ký tự động kiểm tra các điều kiện về đăng ký như: điều kiện tiên quyết, trước – sau, song hành,…
· Có thể trao đổi giữa cố vấn học tập và sinh viên thông qua hệ thống
· Cố vấn học tập có thể duyệt kết quả đăng ký và gợi ý cho sinh viên về việc đăng ký các học phần
· Cho phép đăng ký lại, đăng ký bổ sung
· Cho phép sinh viên xem chương trình đào tạo, xem kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng – kỷ luật, xem quá trình đóng học phí, học bổng và các khoản phí khác,…
8. Phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ
· Quản lý việc nhập phôi bằng
· Quản lý các phôi bằng bị hủy theo các nguyên nhân khác nhau: như rách, in sai,…
· Quản lý các phôi bằng bị mất