• 10/08/2013
  • Tin công ty

Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo niên chế và tín chỉ EduManager phiên bản 2013.08

Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy định, quy chế đào tạo và quản lý sinh viên hiện hành.

Phân mềm EduManager quản lý toàn diện quá trình đào tạo trong một trường ĐH, CĐ và THCN

Phần mềm bao gồm các phân hệ chức năng sau:

1. Phân hệ Lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu
2 . Phân hệ tổ chức và quản lý thi
3. Phân hệ quản lý nhập học, quản lý sinh viên
4. Phân hệ quản lý ký túc xá
5. Phân hệ quản lý kết quả học tập
6. Phân hệ quản lý học phí, học bổng
7. Cổng thông tin đào tạo: đăng ký học tín chỉ, đăng ký thi, đăng ký thực tập, đăng ký làm tốt nghiệp, tra cứu thông tin về kết quả học tập, rèn luyện, tra cứu học phí, học bổng,…
8. Phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ
9. Phân hệ quản trị hệ thống
10. Phân hệ tương tác dữ liệu: tương tác dữ liệu với các phần mềm Quản lý nhân sự, Quản lý nghiên cứu khoa học, Quản lý thanh toán khối lượng công tác do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà phát triển